Case Study #1

Cel dofinansowania: Rozszerzenie oferty firmy o nowy innowacyjny produkt.