Case Study #9

Cel dofinansowania: Wdrożenie innowacyjnej technologii w przetwórstwie.