Entries by admin

Konkurs na dotacje dla MŚP z województwa małopolskiego

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy mogą składać wnioski o dofinansowanie dla swoich inwestycji. Dotacja obejmuje projekty dotyczące wytwarzania urządzeń finalnych lub ich kluczowych i wyspecjalizowanych komponentów, które przeznaczone są do produkcji energii, ciepła oraz biokomponentów i biopaliw II i III generacji.